PNG result for sem 5 :D


KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER 05 (GRED PNG)
NamaNURIN AHADDA BT MOHD IDRIS No.Maktab20100046
AlamatNO 2 LORONG KERAMAT No.K/P970408055222
 KAMPUNG SELIAU HomeroomG10 RUSILAH
 71200RANTAU KelasIBNU RUSHD
 NEGERI SEMBILAN Tingkatan 3Semester 05, 2012
Jurusan Tarikh6/6/2012 8:47:28 PM
MATA PELAJARAN
KOD
JAM KREDIT
MARKAH PNG
GRED PNG
CATATAN
Bahasa Melayu
BBM 355
5
89
A+
Cemerlang Tertinggi
Bahasa Inggeris
BBI 355
5
82
A
Cemerlang Tinggi
Sejarah
PSJ 353
3
87
A
Cemerlang Tinggi
Geografi
PGE 353
3
83
A-
Cemerlang
Pendidikan Islam
PAI 354
4
90
A+
Cemerlang Tertinggi
Matematik
MMM 355
5
72
B+
Kepujian Tertinggi
Sains Teras
SST 355
5
75
B+
Kepujian Tertinggi
Kemahiran Hidup
PKH 354
4
87
A+
Cemerlang Tertinggi
Pend. Jasmani dan Kesihatan
PJK 352
2
81
A
Cemerlang Tinggi
Pendidikan Seni
PPS 352
2
92
A+
Cemerlang Tertinggi
Sivik dan Kewarganegaraan
PSK 312
2
85
A
Cemerlang Tinggi
Bahasa Arab (Komunikasi)
KBA 352
2
85
L
Lulus

 
JUMLAH NILAI KREDIT
JUMLAH JAM KREDIT
PURATA NILAI GRED
 
SEMESTER INI
154.25
40
3.86
Penghormatan Pengetua 
SEMUA SEMESTER
602.25
160
3.7641

 MENINGKAT!!!!
ALHAMDULILLAH
:)

No comments:

Post a Comment